Vytvorenie pasívneho príjmu je o tom, že najprv celé roky zamakáš, veľa si odriekaš a buduješ niečo, čo ti bude prinášať ovocie neskôr.