Aby sa vytvoril pasívny príjem, musíš poznať jej terminológiu. Predovšetkým starší ľudia, ktorí sú naučení celý život tvrdo pracovať, celkom nechápu pasívny príjem a čo sú aktíva a čo pasívna.

Čo je to pasívny príjem

Aktívny príjem je, čo myslím že chápe každý, keď pracujeme a zarábame peniaze. V momente, keď prestaneme pracovať, náš fiinančný príjem padne na nulu.

Pasívny príjem je, keď tie peniaze generujeme, keď nerobíme nič. Zarábame ich teda aj v momente, keď spíme, alebo ideme na dovolenku, hoci aj na druhý koniec sveta. Každý človek by mal mať nejaký pasívny príjem.

Čo sú to aktíva a čo sú to pasíva

V tomto je veľa ľudí zmätených, lebo na vytvorenie pasívneho príjmu, musíme investovať do aktív.

Aktíva – Veci, ktoré samé zarábajú peniaze – biznisy, o ktoré sa stará niekto iný, alebo nehnuteľnosti, ktoré sú prenajaté. Sú to teda veci, ktoré nám do peňaženky prinášajú peniaze.

Pasíva – Sú to veci, na ktoré mám výdaje. Sú to teda veci, ktoré nám peniaze z peňaženky berú.

Niektoré veci, môžu byť aj pasíva a aj aktíva, v závislosti od toho, ako ich používame. Spomeniem tri najčastejšie – Auto, Nehnuteľnosť a Biznis:

Auto ako pasívum – Najčastejšie pasívum, pretože stojí len peniaze a jeho hodnota klesá veľmi rýchlo.
Auto ako aktívum – Ak by nám zarábalo peniaze – taxík, sťahovacia služba, rozvoz, dodávka tovarov. Hoci rovnako stráca na hodnote.

Nehnuteľnosť ako pasívum– Ak v nej sami bývame. Teda stojí nás peniaze. Či jej hodnota klesá, alebo stúpa závisí od jej polohy.
Nehnuteľnosť ako aktívum – Je vtedy, ak ju prenajmeme a zarába nám peniaze. Jej hodnota poväčšine stúpa, pretože nehnuteľnosti, ktoré sa kupujú na vytvorenie pasívneho príjmu, sa kupujú v mestách, alebo štvrtiach miest, kde je príbytok obyvateľstva a teda jej hodnota a tiež hodnota nájmu s časom rastie.

Biznis ako pasívum – Keď je biznis ešte v začiatočnej fáze, kedy ešte neprináša žiadny profit, alebo ak je ten biznis ako hobby.
Biznis ako aktívum – Ak je to už bežiaci biznis, ktorý riadi manager a investor si z neho len vyberá mesačný profit.

Hodnota biznisu v oboch prípadoch je veľmi nestabilná. Napr. reštaurácia môže byť veľmi výhodný biznis, ak je na správnom mieste a má dobrého managera a kuchára. Ak ale kuchár, alebo manager odíde, z aktívneho biznisu sa stane pasívny, alebo bude na nule.

Facit: Čo je to pasívny príjem

Každý človek by mal určitú časť zo svojich aktívne zarobených peňazí investovať do aktív, teda do niečoho, čo mu vytvorí pasívny príjem a bude zarábať peniaze dlhodobo.

Každý mesiac ušetri a investuj nejakú časť peňazí do aktív – teda do vytvorenia pasívneho príjmu.

Ak máš akúkošvek otázku, napíš ju dolu do komentárov.

S pozdravom, Milan Marko