Pasívny príjem a biznis je ako šachová hra. Jednoduchá otázka pre teba je, že či budeš pešiačik, alebo či budeš ten kráľ alebo kráľovná? Veľa ľudí sa ma pýta, ako môžu investovať malú sumu, nejakých 2000, 4000, 5000 alebo 10 000 €. Pravda je, že také malé sumy sa prakticky neoplatí investovať do niečoho, čo zarába 10%, 12%, 20% ročne. Ak máš pod 50 000 € to radšej investuj do vzdelania. Teda do niečoho, kde by si investoval čas. Takto by si vytvoril nejakú hodnotu, alebo nejaké produkty, teda nejaký biznis.

Zober si, že máš len 30 000 €, čo je možno okej. Ale z toho budeš mať 10, 12, 15% maximum. Zoberme tých 10 % a z toho by si mal ročne 3 000 € a to je dosť malá suma. Takže do tých 50 000 € skutočne investuj do vzdelania, do seba, a samozrejme do nejakého biznisu, kde investuješ čas. Z neho si potom vytvoríš dostatočný príjem na vytvorenie pasívneho príjmu.

Pasívny príjem si vytvoríš tak, že buď investuješ do nehnuteľností alebo do biznisov, ktoré budú bežať samostatne.

Porozmýšľaj, koľko by si chcel investovať do biznisu, teda investovať čas a potom do finančných platforiem alebo do nehnuteľností.

S pozdravom, Milan Marko