V tomto článku popíšem o tom, čé tvorí základ vytvorenia pasívneho príjmu a čo väčšina ľudí nechápe. Je to zmena myslenia a zároveň konania, pretože výsledok myslenia nemá byť dobrý pocit, ale má byť nejaký čin, nejaký skutok.

Väčšina ľudí na svete zarobia peniaze, a tieto potom míňajú na nejaké veci, na nejakú zábavu, telefóny a autá. Ale vytvorenie pasívneho príjmu spočíva práve v tom, že zmeníš tok peňazí. A síce že medzi aktívny príjem a zábavou dáš investíciu.

Takže najprv zarobíš peniaze, aktívny príjem, tie investuješ do vytvorenia si pasívneho príjmu a peniaze, ktoré ti zarobí pasívny príjem, idú na zábavu, na cestovanie, autá, byty a podobne.

Ak byt prenajímaš, tak je to tvoj pasívny príjem, ale ked v ňom bývaš, tak už je to pasívum – míňaš naň penize.

Takže najprv zarobíš aktívny príjem, investuješ do pasívneho príjmu a potom z toho, čo ti vygeneruje pasívny príjem minieš na zábavu. Toto myslenie stále musíš mať v hlave, pretože toto je jediná cesta, ako si vytvoríš pasívny príjem a budeš jedného dňa zarábať viacej pasívne ako aktívne.

S pozdravom, Milan Marko.