Vytvorenie pasívneho príjmu väčšina ľudí stále nechápe. Je to nie len zmena myslenia ale hlavne znema konania, pretože výsledok myslenia nemá byť dobrý pocit, ale má byť nejaký čin, nejaký skutok.

Väčšina ľudí na svete zarobia peniaze, a tieto potom míňajú na nejaké veci, na nejakú zábavu, telefóny a autá. Ale vytvorenie pasívneho príjmu spočíva práve v tom, že zmeníš tok peňazí. A síce že medzi aktívny príjem a zábavou dáš investíciu.

Takže najprv zarobíš peniaze, aktívny príjem, tie investuješ do vytvorenia si pasívneho príjmu a peniaze, ktoré ti zarobí pasívny príjem, idú na zábavu, na cestovanie, autá, byty a podobne.

Ak byt prenajímaš, tak je to tvoj pasívny príjem, ale ked v ňom bývaš, tak už je to pasívum – míňaš naň penize.

Takže najprv zarobíš aktívny príjem, investuješ do pasívneho príjmu a potom z toho, čo ti vygeneruje pasívny príjem minieš na zábavu. Toto myslenie stále musíš mať v hlave, pretože toto je jediná cesta, ako si vytvoríš pasívny príjem a budeš jedného dňa zarábať viacej pasívne ako aktívne.

S pozdravom, Milan Marko.