About Milan Marko

Od roku 1998 sa zaoberám investovaním a biznis analýzami. Pomocou AStrA-analýzy pomáham začínajúcim podnikateľom, alebo už fungujúcim firmám, ako zvýšiť obrat/profit a znížiť nepotrebné náklady.
Go to Top