Bezplatný trojdielny videokurz

Ako sa stať finančne nezávislým

Lekcia č 1: Ako zarobiť paniaze

Je veľmi dôležité vytvoriť si taký aktívny príjem, ktorý by pokryl všetky náklady na život a ešte sa z neho ušetrí každý mesiac a investície do pasívneho príjmu.

Lekcia č 2: Ako šetriť peniaze

Vedieť efektívne a inteligentne šetriť je dnes obrovský problém. Len veľmi málo ľudí odolá dnešnému konzumnému životu. Ale toto je skutočne jediná cesta, ako sa staneš aj ty raz finančne nezávislím.

Lekcia č 3: Ako vytvoriť pasívny príjem

Iba premenou aktívneho príjmu na pasívny príjem, sa dá dosiahnuť finančná sloboda a nezávislosť. Pasívny príjem je taký, ktorý ti generuje peniaze aj keď spíš.